ASICM është shprehja më e mirë e zhvillimeve aktuale në fushën e Kujdesit Intensiv në mbarë botën.