Dr. Albina Likaj Imeri

Anestezist/intensivist në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës

Anesthesiologist/intensivist at University Clinical Center of Kosovo