Dr.Artan Jahollari

Shef i departamentit kardiokirurgji dhe kirurgji vaskulare

Ka lindur në vitin 1980 dhe arsimin fillor e të mesëm e ka kryer në Tiranë. Fakultetin e Mjekësisë së Përgjithëshme e ka kryer në Ankara në Akademinë e mjekësisë Gulhane duke i përfunduar studimet në vitin 2005. Më pas në të njëjtën qendër spitalore ka kryer specializimin 6-vjeçar për kirurgji kardio-vaskulare duke u diplomuar në vitin 2011.Prej atij viti ka punuar si kirurg specialist në Kosovë dhe Turqi dhe prej vitit 2017 i është bashkëngjitur stafit të Spitalit Amerikan3. Është anëtar i shoqatës Europiane dhe asaj Turke të Kirurgjisë Kardio-Vaskulare dhe njëkohësisht autor dhe bashkëautor i shumë publikimeve ndërkombëtare. Në fushën e interesit bën pjesë kirurgjia kardiakeadulte, ndërhyrjet endovaskulare në aortë, kirurgjia e arterieve dhe vena veperiferike, kirurgjia e dializës. Gjuhët e huaja qe zotëron janë anglishtja, turqishtja, italishtja.