Dr.Blerim Arapi

Shef i Departamentit te Anestezi Reanimacionit te Spitaleve Hygeia Tirane dhe Spitalit A1 dhe A2

Ka kryer specilizimin anestezi reanimacion 2004-2009 ne QSUT.
Aktualisht pozicioni shefit te Sherbimit anestezi reanimacionit,Spitali Hygea Tirane dhe Spitalit A1 dhe A2.
Ka punuar si mjek anestesit reanimator ne QSUT dhe me pas ne spitalet private si Spitali Amerikan dhe spitali Hygea
Pjesmarres ne kurse trajnimi jashte vendit ECMO PH Paris 2019,Trajnim per Anestezine kardiake Athine Greqi 2010,trajnim dhe diplomim vendosje portcate Insitute Marie Cyri Paris 2018.
Lektor dhe drejtues seksionesh ne konferenca kombetare dhe nderkombetare.
Njoheri te mira dhe trajnuar ne kryerjen e peocedurave te trakeostomise perkutane ,fibrobronkoskopise ,ekos transesofageale dhe kanjulimet e venave centrale ,katetereve medline dhe katetere arterial nepermjet guides ekografike.
Fushat e preferuara
Anestezia kardiake , Neurokirugjia , terapi intensive,CRT etj.
Anetar i shoqates kombetare te anestezise dhe terapise intensive
Anetar i shoqates evropiane te anestezise dhe terapise intensive ISICEM,anetar shoqates kombetare te terapise intesive dhe medicine.