Dr. Rinard Kortoci

Anestezist Reanimator, Spitali Amerikan 1

Pergjegjes i Sherbimit Anestezi- Reanimacion, Spitali Amerikan 1