Haxhire Kurti

Studente Universiteti Zonja e Keshillit te Mire, Tirane, Shqiperi

Studente Universiteti Zonja e Keshillit te Mire, Tirane, Shqiperi