Prof.Asc Altin Veshti

Kardiokirurg ne Sherbimin e Kirurgjise Kardiovaskulare QSUNT

Diplomuar dhe Specializuar ne Universitetin e Padova, Itali.

Anetar i shoqates Europiane te Kardiokirurgjise EACTS.

Anetar i Shoqates se Kardiokirurgjise Kongenitale ECHSA.

Kardiokirug QSUNT.