Prof. Dr. Antigona Hasani

Shefe e Katedrës se Anesteziologjise dhe Reanimacionit

Fakulteti i Mjekësisë

Universiteti i Prishtinës