Prof. Dr. Arvin Dibra

Kirurg i Pergjithshem Departamenti i Kirurgjisë Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë

Kirurg i Pergjithshem
Departamenti i Kirurgjisë
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë