Prof. Dr. Rudin DOMI, MD, PhD

Kryetar i Shoqates

Prof. Dr. Rudin Domi, eshte diplomuar ne Fakultetin e Mjekesise, ne Universitetin e Tiranes ne vitin 1998. Pasi kreu specializimin 4 vjecar (1999-2003) ne specialitetin anestezi-reanimacion, filloi pune ne Sherbimin Anestezi-Reanimacion te Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” per nevojat e se ciles u specializua. Ne vitin 2003-2004 fitoi titullin “Master” pasi kreu studimet e thelluara pasuniversitare (SHPU) prane katedres se Farmakologjise te Fakultetit te Mjekesise. Ne vitin 2010 fitoi titullin “Doktor i Shkencave Mjekesore”. Ne vitin 2014 fitoi titullin “Profesor i Asociuar” ne Anestezi-Reanimacion. Ne 2019 fitoi titullin Profesor.

Prof. Dr. Rudin Domi eshte pedagog i jashtem ne Fakultetin e Mjekesise qe nga viti 2003, periudha 2003-2010 ne katedren e Anatomise Normale dhe mbas 2010 e ne vazhdim prane katedres se Anestezi-Reanimacionit. Ne vitin 2020 e ne vazhdim eshte pedagog me kohe te plote ne lenden e Anestezi-Reanimacionit ne Fakultetin e Mjekesise, Universiteti Mjekesor, Tirane. Eshte i njohur kontributi i tij ne pregatitjen teorike dhe praktike te mjekeve specializanteve te Sherbimit Anestezi-Reanimacion.

Prof. Dr. Rudin Domi eshte autor dhe bashkeautor i 35 artikujve dhe 128 prezantimeve ne revista dhe konferenca mbrenda dhe jashte vendit, i 4 librave botuar ne Shqiperi dhe i nje libri botuar jashte vendit. Prof. Dr. Rudin Domi eshte anetar i bordeve editoriale te disa revistave duke sherbyer njekohesisht edhe si reviewer. Ai eshte anetar i Shoqates Europiane te Anestezise (ESA) dhe i Shoqates Shqiptare te Anestezise (ASAI), Shoqates Shqipetare te Anestezisteve Kardiotorakale (AACTA), dhe President i Shoqates Shqipetare te Kujdesit Intensiv (ASICM). Ne 2017 u zgjodh si Council Member i ESA.

Interesat dhe ekspertiza klinike e Prof. Dr. Rudin Domi eshte e fokusuar ne anestezine e transplantit, terapine intensive, anestezine e kirurgjise se gjendres mbiveshkore, ne kirurgjine madhore onkologjike urologjike, proteksioni perioperator i organeve, anestezia tek pacientet kardiake per kirurgji jokardiake, si edhe ne terapine intensive ne kardiokirurgji.