Prof. Dr. Xheladin Dracini

Dekan i Fakultetit te Mjekesise Universiteti i Mjekesise Profesor i Kirurgjise

Dekan i Fakultetit te Mjekesise
Universiteti i Mjekesise
Profesor i Kirurgjise